2019

DPA APBD 2019

DPA APBD Perubahan 2019

DUK 2019

RUP 2019 (Penyedia - Swakelola)

Perkin Dishub 2019

Perkin Dishub Perubahan 2019

IKU Dishub 2019 (IKU)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban TA 2018 (LKPj)